Skoncentrowanie się na sobie – częsty błąd popełniany w copywritingu i sposoby na jego eliminację z tekstów sprzedażowych

Dobry copywriting niezwykle ciężko zdefiniować, a oddziaływanie tekstów sprzedażowych jest często mało przewidywalne. Skuteczny copywriting nie jest bowiem nauką ścisłą i nie polega na interakcji z bezduszną materią, tylko z człowiekiem, a zachowań ludzkich nie da się przewidzieć. Mimo wszystko da się wyszczególnić pewne błędy, które zdecydowanie obniżają oddziaływanie tekstów sprzedażowych, a do podstawowych należy zbytnie skoncentrowanie się na sobie.

Zbyt dużo „ja” i „my” – złe świadectwo wystawiane firmie

Odwiedzający stronę potencjalni klienci oczekują, że to oni znajdą się w centrum zainteresowania firmy. Muszą czuć, że usługi i produkty kierowane są do nich i mają spełnić ich potrzeby. Nie zadziała tu na korzyść zbyt częste używanie pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej, a więc określeń „ja” i „my”.

Do czytelnika trzeba odnosić się bezpośrednio. Chociaż ciężko jest uniknąć słów „ja” lub „my” w treści, to skuteczne teksty sprzedażowe muszą zawierać o wiele większą przewagę zaimków „ty” i „wy”, a także powinno się zwracać bezpośrednio do czytelnika, używając drugiej osoby.

Jak wyeliminować ten rujnujący sprzedaż błąd

Skuteczne teksty sprzedażowe można dość często uzyskać, zmieniając po prostu elementy świadczące o egoizmie przedsiębiorstwa. Na początku przeprowadza się prostą analizę – należy uruchomić wyszukiwanie w tekście, wpisując w pole zaimki „ja” lub „my”, licząc je. Następnie to samo należy powtórzyć z zaimkami „ty” lub „wy”. Jeżeli zaimki osobowe 1. osoby przeważają, należy to zmienić, tak by liczniej występowały te 2. osoby.

Dodatkowo należy zmienić tekst na stronie, by był on adresowany bezpośrednio do potencjalnego klienta, co sprawi, że nawiązany zostanie z nim prawdziwy kontakt, będzie odczuwalne autentyczne połączenie z nim i z jego potrzebami. Jest to proste do wdrożenia, a poniżej znajduje się kilka przykładów:

• „Dostarczymy ci rozwiązania…” należy zamienić na „Otrzymasz rozwiązania…”
• „Pokażemy ci, jak…” należy zamienić na „Zobacz, jak…”
• „Nasz produkt to odpowiedź na potrzeby…” należy zamienić na przykład na „Twój biznes skorzysta na … dzięki…”

W ten sposób należy dokonać zmian w całym tekście wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dobry copywriting zawsze musi umieszczać czytelnika w centrum i można się zdziwić, jakie pozytywne skutki będą miały takie proste edycje, dzięki którym ze słabszych tekstów sprzedażowych powstaną skuteczne teksty sprzedażowe.