Małe, średnie i duże przedsiębiorstwo – jakie są między nimi różnice?

Na pierwszy rzut oka, nietrudno jest odróżnić duże przedsiębiorstwo od małego. Ilość pracowników czy wielkość siedziby to tylko niektóre z wielu różnic między takimi działalnościami. Można powiedzieć, że w takim przypadku ciężej jest dostrzec jakiekolwiek podobieństwa.

Główną zagwozdką u wielu osób jest jednak, czy istnieją jakieś sztywne reguły dotyczące klas i wymiarów przedsiębiorstw. Kiedy możemy mówić, że prowadzona przez nas firma jest mała, średnia bądź duża?

Przedsiębiorstwo małe i mikro – czy są tym samym?

Na wstępie możemy powiedzieć, że obydwie te formy nie są absolutnie tym samym. Za mikroprzedsiębiorstwo uważa się działalność rodzinną, niezatrudniającą więcej niż 10 osób, której roczny dochód wynosi maksymalnie 2 miliony euro. Są to niejako twarde zasady, ponieważ takie informacje dotyczące spółki bądź działalności jednoosobowej decydują o wysokości rozliczeń.

Płynnie przechodząc do małego przedsiębiorstwa, możemy napotkać na wytyczne, które niekoniecznie są tak skromne. Za małą działalność uznaje się firmę zatrudniającą nie więcej niż 50 osób, a maksymalny dochód roczny może wynosić nawet 10 milionów euro. Większość ludzi zaciekawionych tematem mogło teraz mocno się zdziwić, ponieważ taki rozmiar działalności niekoniecznie byłby uznawany przez nich za mały. Warto wspomnieć jeszcze, że częstą praktyką w kontekście mniejszych bądź mikroprzedsiębiorstw jest korzystanie z usług wirtualnego biura. Jest to sytuacja, w której przedsiębiorca wynajmuje wirtualny adres firmy po to, by pod nim wpisać swoją działalność i być lepiej wyszukiwanym w sieci.

Średnie przedsiębiorstwo

Spora część osób dzieli firmy na małe i duże. Rzadko kiedy bierze się pod uwagę opcję średniej działalności, choć należy przyznać że takowa istnieje. Co więcej, wraz w wyżej wymienionymi dwoma rodzajami przedsiębiorstw, należy ona do kategorii MŚP, objętej programami wsparcia. Mimo to, ten typ znacząco różni się od dwóch poprzednich.

Działalność określana mianem średniej nie może zatrudniać więcej niż 250 pracowników na pełen etat. Roczny obrót nie może natomiast przekraczać 50 milionów euro. To jednak nie koniec informacji. Częstym zjawiskiem, które upoważnia firmy do bycia średnimi jest podejmowanie współpracy z zagranicznymi firmami i klientami.

Duże przedsiębiorstwo

Ciekawostką jest, że sztywność reguł w Prawie Przedsiębiorców kończy się właśnie na przedsiębiorstwie średnim. Późniejsze opcje nie mają już praktycznie żadnych limitów odnośnie maksymalnych przychodów czy ilości zatrudnianych ludzi. My natomiast zakładamy, że taki typ działalności powinien mieć więcej niż 250 zatrudnianych na etat pracowników oraz dochód większy od 50 milionów euro rocznie.

Taka forma działalności nie jest już w żaden sposób wspierana przez państwo, a w Polsce istnieje bardzo niewiele potocznie zwanych gigantów. Są to korporacje o kolosalnych dochodach, dysponujące dużym potencjałem biznesowym. Oczywiście, cena ich utrzymania również jest ogromna, choć z takimi zyskami nie jest to żaden problem.